سامانه پرداخت عوارض سرانه ورزش


اطلاعیه ها
کارفرمایان محترم لطفا پس از پرداخت فیش های صادر شده کد پیگری را در قسمت اطلاعات پرداخت درج نمائیداخبار


تهاتر هزینه های پرداخت شده


هزینه های مربوط به پرداخت عوارض قابل تهاتر در مشوق مالیاتی تبصره 2 ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد;   ادامه ...


بالا