سامانه پرداخت عوارض سرانه ورزش


اطلاعیه ها
کارفرمایان محترم لطفا پس از پرداخت فیش های صادر شده کد پیگری را در قسمت اطلاعات پرداخت درج نمائید
واحدهای تولیدی می توانند پس از پرداخت عوارض سرانه ورزش مطابق با مشوق مالیاتی تبصره 2 ماده 38 و دستورالعمل مربوطه در خصوص استرداد و یا تهاتر مبلغ پرداخت شده در مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام نماینداخبار


تهاتر هزینه های پرداخت شده


هزینه های مربوط به پرداخت عوارض قابل تهاتر در مشوق مالیاتی تبصره 2 ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد;   ادامه ...


بالا