سامانه پرداخت عوارض سرانه ورزش


اطلاعیه ها
کارفرمایان محترم لطفا پس از پرداخت فیش های صادر شده کد پیگری را در قسمت اطلاعات پرداخت درج نمائید
واحدهای تولیدی می توانند مطابق با مشوق مالیاتی تبصره 2 ماده 38 در خصوص استرداد و یا تهاتر مبلغ پرداخت شده با مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام نمایند
کارفرما گرامی دریافت فیش عوارض سال چدید تنها پس از ورود اطلاعات پرداخت عوارض سال قبل مقدور می باشداخبار


تهاتر هزینه های پرداخت شده


هزینه های مربوط به پرداخت عوارض قابل تهاتر در مشوق مالیاتی تبصره 2 ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد;   ادامه ...


بالا